Kế toán - Tag Hạch toán tài khoản [Bài viết]

0
hữu ích
361 xem

Hạch toán tài khoản

 Công ty e làm về lĩnh vực thương mại. có mua 1 lô hàng có thuê xe vận chuyển, vậy tiền cước hóa đơn vận chuyển e hạch toán vào tài khoản nào ạ,…