Kế toán - Tag Nhân công lắp đặt [Bài viết]

0
hữu ích
382 xem

Hạch toán nhân công lắp đặt trên hoá đơn thế nào?

Lúc 10:24 Hôm qua Add bookmark #1 Công ty em là công ty TM- DV có phát sinh trường hợp ( em làm pmem Misa TT 200 1:Nhập hai mặt hàng về lọc khí và…