Gojek Clone - Startup your multiple on-demand service app instantly!

Gojek Clone - Startup your multiple on-demand service app instantly!

The demand for apps is growing considerably because of the rise in service needs. One application thus created can serve a single need of the customer at a time. Installing multiple applications is a waste of time and one doesn’t need it. So ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 347 Đã viết lúc 1 tháng trước
XUnit kiểm thử với phần mềm quản lý bán hàng điện thoại quy mô nhỏ

XUnit kiểm thử với phần mềm quản lý bán hàng điện thoại quy mô nhỏ

Em muốn hỏi về xUnit trong visua kiểm thử vs phần mềm quản lý cửa hàng bán dt (quy mô nhỏ) thì e em nên kiểm thử gì và nên làm thế nào ??? Cảm ơn khi đã giúp đỡ ...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 174 Đã viết lúc 1 tháng trước
White-label Uber clone app: Launch your unique branded taxi app easily!

White-label Uber clone app: Launch your unique branded taxi app easily!

The increasing need for ride-hailing apps As the people working for corporates increase, the percentage of people commuting each day gets increased. In such an on-demand situation, most of the people look out for hailing rides instead of riding thei...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 150 Đã viết lúc 1 tháng trước
Enterprise Software |  Web and Mobile App Development Company India USA

Enterprise Software | Web and Mobile App Development Company India USA

CMARIX is a leading technology outsourcing company with an in-house team of 115 experts. We have been working with startups and businesses across the globe to tailor mobile apps, websites and enterprise software as per their custom needs. Our experti...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 157 Đã viết lúc 2 tháng trước
Muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile

Muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile

 Mình có menu nhiều item ngang, mình muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile, làm bằng ngôn ngữ js. Mong các ace hổ trợ
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 622 Đã viết lúc 3 tháng trước
Conversational AI: The Advanced Form of Chatbots

Conversational AI: The Advanced Form of Chatbots

Healthy customer relations are an outcome of efficiently managed customer support channels. Leading enterprises now use chatbots on their websites and mobile apps to augment their customer service efforts. Chatbots are effective at handling routine c...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 287 Đã viết lúc 5 tháng trước
uber clone app

uber clone app

uber has reached almost every nook and corner of the whole world. Until 2018, 50 million riders and 7 million riders have enjoyed its world-class functionalities. Here you can explore in detail about the workflow, revenue model and technical consider...
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 595 Đã viết lúc 8 tháng trước
Phản ứng so với góc cạnh: Ai phù hợp với dự án của bạn hơn?

Phản ứng so với góc cạnh: Ai phù hợp với dự án của bạn hơn?

Cố gắng để quyết định giữa hai cường quốc này trong sự phát triển front-end thế giới? Đọc để phân tích so sánh tuyệt vời.
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 8557 Đã viết lúc 11 tháng trước
Sử dụng trình điều khiển gốc MongoDB Node.js không có Mongoose

Sử dụng trình điều khiển gốc MongoDB Node.js không có Mongoose

Hướng dẫn về cách kết nối cơ sở dữ liệu Mongo của bạn với ứng dụng Node.js mà không phải sử dụng gói Mongoose phổ biến.
Hữu ích 8 Bình luận 0 Đã xem 6658 Đã viết lúc 11 tháng trước
CSS với tính năng phát hiện tính tương thích trình duyệt chéo

CSS với tính năng phát hiện tính tương thích trình duyệt chéo

Chúng tôi xem xét một số thành phần tích hợp mà CSS cung cấp cho phép phát triển ứng dụng đa trình duyệt hiệu quả.
Hữu ích 3 Bình luận 0 Đã xem 4567 Đã viết lúc 1 năm trước
Lưu trữ một ứng dụng Blazor trên Firebase

Lưu trữ một ứng dụng Blazor trên Firebase

Một nhà phát triển hướng dẫn chúng tôi cách tạo một ứng dụng web bằng khung phát triển Blazor và sau đó lưu trữ ứng dụng đó trên Firebase.
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 2266 Đã viết lúc 1 năm trước
Mã sạch Kotlin cho Android, Phần 1

Mã sạch Kotlin cho Android, Phần 1

Chúng tôi sẽ giới thiệu cách bắt đầu với Mã sạch Kotlin cho Android và cách nó giúp đơn vị kiểm tra các ứng dụng Android của bạn dễ dàng hơn nhiều.
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 4264 Đã viết lúc 1 năm trước
Bắt công ty của bạn chuyển sang Vue

Bắt công ty của bạn chuyển sang Vue

Vue.js đã trở thành một giải pháp đủ trưởng thành để tạo các ứng dụng cấp sản xuất. Bạn đã sẵn sàng để thực hiện chuyển đổi?
Hữu ích 3 Bình luận 0 Đã xem 6087 Đã viết lúc 1 năm trước
Kiểm tra trang web của bạn trên tất cả các thiết bị di động bằng 9 công cụ này

Kiểm tra trang web của bạn trên tất cả các thiết bị di động bằng 9 công cụ này

Các ứng dụng web cần hoạt động trên cả trình duyệt máy tính để bàn và thiết bị di động. Kiểm tra 9 công cụ này có thể giúp đảm bảo ứng dụng của bạn hoạt động như bình thường.
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 3762 Đã viết lúc 1 năm trước

mỗi trang