Nâng cao Chatbots: Giải pháp có rõ ràng không?

Nâng cao Chatbots: Giải pháp có rõ ràng không?

Nhiều nhóm đã đăng các chatbot trực tuyến có thể học hỏi từ các cuộc trò chuyện của họ với mọi người. Kết quả của những thí nghiệm này luôn đi sâu vào vũng bùn của mẫu số chung thấp nhất của trò chuyện Internet.
Hữu ích 10 Bình luận 0 Đã xem 8713 Đã viết lúc 4 năm trước