JavaScript tất cả mọi thứ - Hoặc, tại sao bạn nên chú ý đến JavaScript

JavaScript tất cả mọi thứ - Hoặc, tại sao bạn nên chú ý đến JavaScript

JavaScript đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến. Nhưng nó có đủ mạnh cho các hệ thống phức tạp, đáng tin cậy không?
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 9188 Đã viết lúc 5 năm trước
Không thể làm cho nó đến OSCON? Chúng tôi đã bảo vệ bạn

Không thể làm cho nó đến OSCON? Chúng tôi đã bảo vệ bạn

Không thể làm cho nó đến OSCON? O'Reilly đang phát trực tuyến các ghi chú của họ bằng các bản tải lên PDF của các slide. Kiểm tra nó ra!
Hữu ích 4 Bình luận 0 Đã xem 7008 Đã viết lúc 5 năm trước