1 bài viết [phân tích dữ liệu]
Một phân tích về danh sách tấn công ISIS ngay lập tức

Một phân tích về danh sách tấn công ISIS ngay lập tức

Không có gì làm cho các tiêu đề như một sự kết hợp của ISIS / tin tặc / khủng bố! Nhưng thực sự có bao nhiêu mối đe dọa này? Tôi quyết định xem xét kỹ hơn các dữ liệu, để tôi chia sẻ những gì tôi tìm thấy.
Hữu ích 2 Bình luận 0 Đã xem 4101 Đã viết lúc 5 năm trước