2 bài viết [quản lý bộ nhớ]
Xóa bỏ rò rỉ bộ nhớ trong Javascript

Xóa bỏ rò rỉ bộ nhớ trong Javascript

Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể tạo một rò rỉ bộ nhớ ngay vào mã của mình. Đọc để tìm hiểu làm thế nào để ngăn chặn điều này xảy ra.
Hữu ích 4 Bình luận 0 Đã xem 6495 Đã viết lúc 1 năm trước
Giới thiệu OOM Killer [truyện tranh]

Giới thiệu OOM Killer [truyện tranh]

Xin chào, đừng đổ lỗi cho httpd cho logo ASF (hoặc đó là cách khác?). Nhưng nó thực sự ít quan trọng hơn..tốt, còn gì nữa không?
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 7833 Đã viết lúc 4 năm trước