3 bài viết [rò rỉ bộ nhớ]
Xóa bỏ rò rỉ bộ nhớ trong Javascript

Xóa bỏ rò rỉ bộ nhớ trong Javascript

Nếu bạn không cẩn thận, bạn có thể tạo một rò rỉ bộ nhớ ngay vào mã của mình. Đọc để tìm hiểu làm thế nào để ngăn chặn điều này xảy ra.
Hữu ích 4 Bình luận 0 Đã xem 6513 Đã viết lúc 1 năm trước
Khắc phục sự cố tương thích trình duyệt chéo JavaScript

Khắc phục sự cố tương thích trình duyệt chéo JavaScript

Nếu bạn là nhà phát triển web và bạn bị chứng đau nửa đầu, có lẽ đó là do khả năng tương thích giữa nhiều trình duyệt. Hy vọng bài này có thể phục vụ như một thuốc chữa bách bệnh.
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 4129 Đã viết lúc 1 năm trước
Giải quyết các tham chiếu thông tư liên quan đến rò rỉ bộ nhớ trong JavaScript

Giải quyết các tham chiếu thông tư liên quan đến rò rỉ bộ nhớ trong JavaScript

Các nhà phát triển JavaScript phải hiểu nguyên nhân gốc của rò rỉ bộ nhớ và thực hiện các biện pháp hợp lý để đối phó với chúng. Tham chiếu tròn là một trong những nguyên nhân chính gây rò rỉ bộ nhớ, đặc biệt là trong các trình duyệt cũ.
Hữu ích 5 Bình luận 0 Đã xem 3231 Đã viết lúc 3 năm trước