Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
19

1.000.381.000 đọc là một tỷ ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng ạ ? :v :v :v

19 hữu ích 0 bình luận 2.8k xem chia sẻ
2
Viết chính xác phải là "Một tỷ, ba trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn"
2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12
ơ chuyển sang nghề đọc tiền hả
12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thắc mắc 02 tiện lợi hành nghề xúc tiến , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan