Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
19

20 LỖI KẾ TOÁN BỊ PHẠT theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2018.

1/ In sổ sách kế toán không có ngày tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai: Phạt từ 01-02 triệu đồng.

2/ Không lập báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký: Phạt từ 01-02 triệu đồng.

3/ Tẩy xoá chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ, hoặc đóng dấu chữ ký: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

4/ Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

5/ Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra: Phạt từ 03-05 triệu đồng.

6/ Chữ ký không thống nhất: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

7/ Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

8/ Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

9/ Hạch toán sai tài khoản kế toán: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

10/ Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

11/ BCTC không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, giám đốc: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

12/ Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 3 tháng: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

13/ Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời gian lưu trữ: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

14/ Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

15/ Không dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: Phạt từ 05-10 triệu đồng.

16/ Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ: Phạt từ 10-20 triệu đồng.

17/ Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

18/ Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

19/ Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán: Phạt từ 20-30 triệu đồng.

20/ Không nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Phạt từ 40-50 triệu đồng.

Ps: Động cái gì cũng PHẠT, PHẠT & PHẠT . . . . nếu không muốn phạt thì phải làm CẨN THẬN.

19 hữu ích 0 bình luận 3.8k xem chia sẻ
39 trả lời 39
2

1 lần kt. Phạt theo cái này ko em nộp cũng ko nổi luôn rồi.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

Bỏ việc tiền mô mà phạt

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

Bỏ nghề vì các quy định 🤣🤣🤣🤣🤣

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

Mà cái mục chữ ký ko thống nhất mình thấy 1 số cty vất vả bỏ mợ tuyển kt song làm kho bốc vác được 2 tháng nó nghỉ lại tuyển đứa mới thì thống nhất kiểu gì ????

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Nguyễn Thanh Hà

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Quải luôn

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

Thanh Sang

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16

Nguyễn Trang

16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
10

Quan tâm!

10 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
8

Lục Đinh Thị đến bỏ nghề.

8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14

Toan Nguyễn phạt toè mỏ 😂

14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Anh Kim Đoàn

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

Khánh Ngọc Ngô Nhàn Thanh Thanh Dieu Thuy Nguyen Nguyễn Chiều Xuân

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Ngọc Bích

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
17

Phương Nguyễn đã không 😁😁

17 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Đụng cái phạt, sai thì nhắc nhở để khắc phục, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, doanh nghiệp có tồn tại thì đất nước mới giàu dc, phạt riet doanh nghiệp nãn đóng cửa luôn, thà ko mở cty còn có ăn hơn

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Võ Thuỳ Đoan Chinh bỏ nghề

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Hanah Tran JP chưa biết bc sao chứ nguyên đống phạt này là cả mớ rồi

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11

Phương Nguyễn nvkt ko đủ lương đóng phạt lun kkkk

11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

Hanah Tran JP kiểm toán 1 lần làm mấy năm k lương

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
7

Phương Nguyễn bỏ đê kkkk

7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13

Hanah Tran JP cần suy nghĩ nghiêm túc 😀😀😀

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21

Cái điều khoản phạt tiền vì không dịch chứng từ kế toán từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt là mất dạy nhất!

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Thế này thì kiểu gì cũng bị phạt, đầu đuôi, xuôi ngược cái gì cũng phạt 🤨

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Lương kt bèo bọt ko đủ đóng phạt

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Phương Nguyễn 😹😹

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Nguyễn Thị Giang Quí Điều 17 kìa. Ớn quá

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
17

Bích Diệu lương cao cần giữ chứ lương bèo sợ gì. Làm bừa đi. Cùng lắm nghỉ

17 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6

Hồng Chiên biết lỗi cố gắng mà khắc phục.

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Lương kg có nhiêu mà phạt thấy ham luôn z

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ lợi nhuận sau thuế lãi httk 3.3.0 sửa lỗi tiền thưởng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading