Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

//vi du 3: in ra man hinh chuoi in hoa/thuong nguoc lai so voi ban dau

//vi du:hOC dE thay DOi --> Hoc De THAY doI

0 hữu ích 0 bình luận 3.1k xem chia sẻ
0
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

m học c++ nên ghi c++ nha:>

#include<iostream>

#include <string>


using namespace std;


int main() {

string str;

getline(cin, str);

for (int index = 0; index < str.length(); index++) {

int d = str[index];

if (d < 91 && d > 64) {

cout << (char)(d + 32);

}

if (d < 123 && d>96) {

cout << (char)(d - 32);

}

if (d < 64 || d>123 || (d > 90 && d < 97)) {

cout << "day khong phai la chu cai \n";

}

}


return 0;

}

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

sold = 'hOC dE thay DOi'

snew = ''

for x in sold:

if x.islower():

snew += x.upper()

else:

snew += x.lower()

print("Chuỗi ban đầu:",sold)

print("Chuỗi mới đổi:",snew)

#Bạn chạy thử xem sao nhé

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ai biết giúp em với ạ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading