Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Em viết query như này mà ko biết viết @Query như nào trong spring boot

SELECT *

FROM public.food

WHERE food_name LIKE N'%foodName%';

0 hữu ích 0 bình luận 1.6k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ springboot , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading