15

anh chị cho e hỏi, cty trong thời gian được ữu đãi miễn thuế (4 năm) TNDN nhưng cty vẫn nộp thuế TNDN, trường hợp này thì sao ạ?? @@

|
0
thuế TNDN tính cho phần thu nhập của tiền gửi ngân hàng, cái tk 515 ý
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.