Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Anh chị cho em hỏi mình nộp thuế điện tử phần thuế môn bài cho trụ sở chọn bậc thuế rồi, vậy phần thuế môn bài cho chi?

Hoàng Minh Ngọc
· 07:30 26/01/2016
11:45:00 14/06/2021

Anh chị cho em hỏi mình nộp thuế điện tử phần thuế môn bài cho trụ sở chọn bậc thuế rồi, vậy phần thuế môn bài cho chi nhánh phải chọn tiểu mục nào? thanks a.c

2 hữu ích 0 bình luận 6.6k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hành nghề xúc tiến erp thuê nhà thầu 6418 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm