Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Phát hiện nội dung vi phạm và nêu ảnh hưởng đến các khoản mục kế toán liên quan

  1. Chi phí liên quan đến mua văn phòng phẩm phục vụ cho bộ phận quản lý đã thanh toán bằng tiền mặt giá chưa thuế 3.000.000đ, thuế GTGT 10%. Nhân viên kế toán hạch toán như sau

Nợ TK 153: 3.000.000

Nợ TK 133: 300.000

Có TK 111: 3.300.000

2. Xuất lô sản phẩm gửi bán cho khách hàng, giá vốn 50.000.000đ giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT 10%. Nhân viên hạch toán như sau:

Nợ TK 632: 50.000.000

Có TK 157: 50.000.000

3. Chuyển khoản 3.000.000 nộp thuế môn bài. Nhân viên kế toán hạch toán như sau

Nợ TK 333: 3.000.000

Có TK 112: 3.000.000

0 hữu ích 0 bình luận 561 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kiểm toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading