Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Khấu hao tài sản cố định dùng ở phân xưởng sản xuất 3.000, tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất 4.000

0 hữu ích 0 bình luận 381 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Định khoản tài khoản , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading