Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tại một đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 9 như sau (ĐVT: 1.000VNĐ)

1. Ngày 3/9 mua 1 TSCĐ hữu hình giá mua là 150.000 (giá chưa bao gồm 10%VAT), thanh toán cho người bán 50% bằng chuyển khoản. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi hết 6.000 bằng tiền mặt. Tài sản được mua sắm từ quỹ đầu tư phát triển, được bàn giao cho phân xưởng sản xuất chính số 2. Tỷ lệ khấu hao là 10%/năm

2. Ngày 7/9 đơn vị thực hiện thanh lý 1 TSCĐ hữu hình thuộc bộ phận quản lý, tài sản có nguyên giá 200.000, đã khấu hao 160.000, thời gian sử dụng hữu ích ước tính là 10 năm. Tiền thu từ thanh lý tài sản thu tiền mặt 16.500, chi thanh lý bằng tiền mặt hết 7.000.

3. Ngày 10/9 bộ phận XDCB hoàn thành công trình bàn giao cho bộ phận bán hàng, giá trị công trình là 1.350.000, tỷ lệ khấu hao hàng năm là 10%.

4. Ngày 12/9 đơn vị mua 1 thiết bị sản xuất cho phân xưởng sản xuất chính số 1 theo hình thức trả góp. Kế hoạch thanh toán: đợt 1 /30.000; đợt 2/ 60.000; đợt 3/60.000 (mỗi đợt cách nhau 6 tháng). Giá thanh toán theo hình thức trả ngay là 110.000 (đã bao gồm 10% VAT). Đơn vị đã thanh toán đợt 1 bằng chuyển khoản. Tài sản có tỷ lệ khấu hao 12%/ năm.

5. Ngày 15/9 đơn vị góp vốn vào 1 cơ sở liên doanh đồng kiểm soát bằng quyền sử dụng đất có thời hạn (bộ phận bán hàng đang sử dụng), có nguyên giá 4.300.000 đã khấu hao 1.000.000, tỷ lệ khấu hao hàng năm 10%. Giá trị ghi nhận trong liên doanh là 3.600.000; đơn vị nắm tỷ lệ biểu quyết trong liên doanh là 40%.

6. 18/9 thực hiện sửa chữa lớn 1 thiết bị sản xuất ở phân xưởng sản xuất chính số 1, chi phí phát sinh bao gồm:

- Phụ tùng thay thế 15.000.

- Nguyên vật liệu phụ 5.000

- Nhân công 2.500

- Dịch vụ thuê ngoài 6.300 (có hóa đơn VAT 5%) thanh toán bằng tiền mặt.

Ngày 25/9 hoàn thành, việc sửa chữa đáp ứng điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ. Tài sản có tỷ lệ khấu hao 12%/năm.

7. Ngày 30/9 thực hiện trích khấu hao TSCĐ.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên

2. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 9 biết rằng trong tháng 8 không có biến động về TSCĐ và đơn vị đã trích khấu hao như sau:

Bộ phận Phân xưởng sx chính số 1 Phân xưởng sx chính số 2 Bộ phận bán hàng Bộ phận quản lý DN

Mức trích 90.000 80.000 150.000 120.000


0 hữu ích 0 bình luận 335 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Kế toán tài chính tài sản cố định thuế gtgt , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading