21

ANH CHI ƠI CHO E HỎI MỘT XÍU AH...

CÔNG TY E PHÁT HÀNH SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN NHÌU QUÁ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA THUẾ... H BÊN THUẾ BẮT PHẢI LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH GIẢM SỐ LƯỢNG HĐ PHÁT HÀNH... A.CHỊ NÀO CÓ MẪU BIÊN BẢN ĐÓ CHO E XIN TỜ ĐI ẠH!

THANK ALL!

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.