Bài tập kế toán tài chính 3


7
2
Đỗ Nhật Bảo Long
4 năm trước

Các bạn giúp mình giải bài này với nha! Các ơn các bạn trước và rất nhiều!

Bài tập kế toán tài chính 3:

Tại 1 DN, áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%, tiến hành đầu tư mới 2 tài sản cố định A&B, các tài sản này đưa vào sử dụng đồg thời.

1 - Mua Tài sản cố định hữu hình A, phải qua quá trình sửa chữa lâu dài, chi phí pát sinh như sau:

+ Xuất kho NVL sử dụg trị giá 500.000.000đ

+ Tiền nhân công thuê ngoài 330.000.000đ, đã bao gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng TGNH.

+ Tập hợp chi phí khác bằng tiền mặt 100.000.000đ, thuế GTGT 10%.

+ Bàn giao đưa tài sản vào hoạt động, thời gian khấu hao theo kế toán 5 năm, theo cơ quan thuế 6 năm.

2- Nhập khẩu một tài sản cố định hữu hình B, trị giá 20.000USD, tỷ giá 20.000đ/USD, chưa thanh toán tiền. Thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%. Đã nộp các khoản thuế bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt 60.000.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản. Thời gian khấu hao theo kế toán 5 năm, theo cơ quan thuế 4 năm.

Yêu cầu:

1- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2- Lập bảng và phản ánh chi phí thuế TNHL hoãn lại trong trường hợp trên.

Hữu ích 7 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Hoàng Hạnh Trang
4 năm trước

Ðề: Bài tập kế toán tài chính 3

Mình làm thử ko pít có đúng ko ^^

Tại 1 DN, áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%, tiến hành đầu tư mới 2 tài sản cố định A&B, các tài sản này đưa vào sử dụng đồg thời.

1 - Mua Tài sản cố định hữu hình A, phải qua quá trình sửa chữa lâu dài, chi phí pát sinh như sau:

+ Xuất kho NVL sử dụg trị giá 500.000.000đ

+ Tiền nhân công thuê ngoài 330.000.000đ, đã bao gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng TGNH.

+ Tập hợp chi phí khác bằng tiền mặt 100.000.000đ, thuế GTGT 10%.

+ Bàn giao đưa tài sản vào hoạt động, thời gian khấu hao theo kế toán 5 năm, theo cơ quan thuế 6 năm.

?? cái này khồng có giá mua lúc đầu à bạn hay nó = 100tr tiền mặt luôn

N241:500+300+100

C152:500

C112 00

C111:100

SC hoàn thành ghi nhận vào NG

N211:900

C241:900

2- Nhập khẩu một tài sản cố định hữu hình B, trị giá 20.000USD, tỷ giá 20.000đ/USD, chưa thanh toán tiền. Thuế nhập khẩu 10%, thuế GTGT 10%. Đã nộp các khoản thuế bằng tiền mặt. Chi phí lắp đặt 60.000.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản. Thời gian khấu hao theo kế toán 5 năm, theo cơ quan thuế 4 năm.

N211:400+40

C331:400

C3333:40

Thuế GTGT:

N1332:44

C33312:44

Thuế TNHL (cái này mình mới tìm hiểu lên làm thử xem sao:

1 900/5-900/6)*25%=7.5

2 440/5-440/4)*25%=-5.5

Phải nôp=1+2=7.5-5.5=2 củ

Yêu cầu:

1- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2- Lập bảng và phản ánh chi phí thuế TNHL hoãn lại trong trường hợp trên.[/QUOTE]

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung