Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Xem giúp em bài tập này ạ

Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, trong kỳ có tài liệu về Tài sản cố định như sau (Đvt: ngàn đồng):

1. Mua một tài sản cố định hữu hình dùng ở bộ phận văn phòng, với giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 200.000, đã thanh toán 60% bằng tiền gửi ngân hàng. Chiết khấu thanh toán được hưởng 2% trên số tiền đã trả, doanh nghiệp đã nhận lại bằng tiền mặt. Chi phí vận chuyển, lắp đặt đã trả bằng chuyển khoản là 13.200 (bao gồm thuế GTGT 10%). Tài sản này có thời gian khấu hao ước tính là 5 năm và giá trị thu hồi khi thanh lý ước tính là 8.000.

2. Mua trả góp 1 tài sản cố định hữu hình dùng ở bộ phận sản xuất, với giá mua trả ngay bao gồm thuế GTGT 10% là 462.000. Tổng số tiền phải trả cho nhà cung cấp trong 2 năm là 486.000. Chi phí vận chuyển, chạy thử đã trả bằng chuyển khoản là 22.000 chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Tài sản này có thời gian khấu hao ước tính là 6 năm và giá trị thu hồi khi thanh lý ước tính là 8.000.

Yêu cầu: Vận dụng CMKT 03 – TSCĐ hữu hình, xác định nguyên giá TSCĐ, mức khấu hao hàng tháng và định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên

mn giúp dùm em với ạ, please

0 hữu ích 0 bình luận 463 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ *TSCĐ hữu hình khấu hao định khoản doanh nghiệp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading