Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

2.(3) Một doanh nghiệp năm báo cáo có số liệu kế toán như sau: Đơn vị tính 1.000 đ


1. Về sản phẩm A sản xuất và tiêu thụ


- Số lượng sản phẩm tồn đầu kỳ 1.000 sp, giá thành sản xuât 1 đơn vị sản phẩm =18


- Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 50.000 sp với giá bán là 30/ 1sp, đã giảm 5% so với năm trước


- Số lượng sản phẩm tồn cuối kỳ là 1.500 sp


- Giá thành sản xuất 1 đơn vị sản phẩm = 16


- Chi phí bán hàng và chi phí QLDN phân bổ cho sản phẩm A tiêu thụ = 10% giá thành sản xuất của sp A tiêu thụ


- Thuế GTGT phải nộp cả năm( chênh lệch giữa VAT đầu ra và VAT đầu vào là 25.000


- Số lượng sp A tồn đầu kỳ được tiêu thụ hết theo nguyên tắc hàng nhập trước xuất trước


2. Doanh thu tiêu thụ các loại sản phẩm khác = 200.800, giá thành toàn bộ các sản phẩm này 165.000. Thuế VAT phải nộp về các sản phẩm này là( chênh lệch VAT đầu ra và VAT đầu vào) 10.000


3. Doanh thu từ hoạt động góp vốn liên doanh liên kết 75.000 chi phí cho hoath động liên doanh liên kêt 20.000


4. Doanh thu từ hoạt động bất thường 25.000, chi phí hoạt động bất thường là 10.000


Yêu cầu:


1. Tính mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành sản phẩm có thể so sánh được của doanh nghiệp


2. Tỉnh tổng mức doanh thu của mọi hoạt động trong năm


3. Tính tổng mức chi phí của doanh nghiệp trong năm


4. Tính tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp


5. Hãy nhận xét mức tăng giảm lợi nhuận năm báo cáo so với năm trước ( Chỉ tính đối với sản phẩm A), nêu lý do và cho thấy chiến lược kinh doanh của doanh nghiêp

0 hữu ích 0 bình luận 692 xem chia sẻ
0

hic, molij người có ai biết làm không ạ , giúp em với ạ , em cảm ơn nhiều lắm luôn ạ


0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ TCDN , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading