Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

✍ Bạn học được gì sau mỗi lần quyết toán thuế

💪Mỗi lần quyết toán thuế là các bạn nâng lên một Level và sau quyết toán thuế hoặc thanh tra thuế thì có các trường hợp xảy ra:

- Các khỏan chi phí đoàn thuế không đụng đến thì các bạn cứ tưởng bở làm như vậy là đúng hết rồi... một nguyên lý cơ bản là khi đoàn thuế khi phát hiện được lỗi và bắt được lỗi... đã đạt chỉ tiêu mong muốn thì họ sẽ không đụng đến các loại khác nữa... không có nghĩa các khoản chi phí loại khác là các bạn làm đúng và chuẩn... vẫn theo quy trình cũ các bạn làm hồ sơ theo giống như các năm... thì các khoản sai sót đó với đòan Thuế sau kiểm tra đó như khoản để dành cho đoàn kiểm tra thuế sau này

- Nhiều bạn sau khi thanh kiểm tra thuế thì luôn luôn nói bên mình làm như thế đoàn thuế không bóc chi phí... tất cả hợp lệ hết... và các bạn luôn luôn khẳng định chắc nịch là mình làm chuẩn... Xem sổ sách của người khác làm thì phán làm sai

- Kinh nghiệm là yếu tố rất tốt nhưng nó phù hợp với thời điểm đó mà chưa chắc gì đúng với hiện tại

👉 Nên sau mỗi đợt quyết toán chúng ta reset lại mọi thứ phân tích kỹ lại hồ sơ ... làm việc chăm chỉ hơn, nâng cao kỹ năng giải trình bằng tư duy biện luận

3 hữu ích 0 bình luận 2.3k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sửa lỗi tiền thưởng tập thể khấu trừ thế tncn nội quy lao động , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading