Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Close topic

Close topic

0 hữu ích 0 bình luận 60k xem chia sẻ
2

Ðề: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

. Kiểm toán:

- Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghịêp.

- Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng, báo cáo quyết toán dự án đầu tư, dự toán công trình xây dưng...

- Kiểm toán hoạt động của các dự án.

- Kiểm toán xác định vốn và định giá trị doanh nghiệp.

- Kiểm toán tuân thủ luật định.

- Kiểm toán giá trị tài sản và góp vốn liên doanh.

- Kiểm toán báo cáo tài chính khi sáp nhập hoặc giải thể của doanh nghiệp.

2.Tư vấn thuế:

VACA đưa ra các giải pháp tư vấn nhằm giúp doanh nghiệp tuân thủ với các quy định hiện hành về thuế. Đồng thời VACA luôn hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả và hạn chế được những tác động về thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Lập báo cáo thuế;

+ Kê khai thuế thu nhập cá nhân;

+ Tư vấn miễn giảm, khấu trừ và hoàn thuế;

+ Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.

hai cái này hay nè

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ báo cáo tài chính Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading