Bên bán làm mất hóa đơn của khách hàng?


0
6
Vũ Nhật Nam
4 năm trước

Anh chị ơi, cho em hỏi chút, bên e là người bán và làm mất HDGTGT tháng 9 của khách hàng, nhưng bên e có sao lại liên 1 đóng dấu gửi cho khách hàng, bây giờ bên KH nói là hóa đơn photo không kê khai thuế được. Vậy:
1. Theo như khách hàng nói có đúng không?
2. Nếu bây giờ khách hàng không kê khai được mà bên e kê khai từ tháng 9, thì phải xử lý như thế nào?

Hữu ích 0 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5
Hoàng Anh Tuấn
4 năm trước

Bên mua họ không kê tờ hóa đơn photo đâu. trừ khi bên bạn gửi cho bên ấy thông báo làm mất hóa đơn kẹp cùng. 

Một là bên bạn báo mất thì bị phạt nhiều hơn. Có thông báo mất gửi bên kia bên kia mới kê khai.

Hai là nhờ bên kia báo mất thì mình trả họ tiền để họ nộp phạt hộ, tiền phạt sẽ ít hơn. Có thông báo bên kia báo mất kẹp cùng hóa đơn photo họ cũng mới kê khai.

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Phan Đan Khánh
4 năm trước

1 . Bạn nhờ khách hàng báo mất hoá đơn ( phạt 3 triệu bên bạn chịu vì nhờ bên mua báo mất sẽ giảm tiền phạt) photo liên 1 đóng dấu bên bạn ,sao y bản chính.gửi cho bên mua sẽ kê khai bình thường.
2. Nếu bên mua không đồng ý phuong án 1 thì bên bạn chỉ có cách làm tờ khai bổ sung điều chỉnh.

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung