Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Cả nhà ơi giúp em với. Em làm báo cáo tài chính gần xong rồi mà vẫn bị lỗi thế này:

Trên bảng cân đối phát sinh: số dư đầu kỳ, số phát sinh và dư cuối kỳ của em đều làm đúng. Đến khi em nhập vào bảng cân đối kế toán Excel, cộng bằng hàm sum thì tổng TS = tổng NV. Nhưng nhập con số và phần mềm Hỗ trợ kê khai cũng như cộng tay cũng bị chênh lệch 1 đồng. Có thể là do làm tròn.

Em phải làm thế nào bây giờ ạ?

6 hữu ích 0 bình luận 100k xem chia sẻ
4

Ðề: Bị chênh lệch 1 đồng khi nhập số liệu vào phần mềm thì làm thế nào?

Bạn dùng thử hàm Round vào các phép cộng đó nhe.

VD: round(e1+e2,0)

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

nhap thu cong so lieu vao excel roi dung ham sum va phan mem ho tro ke khai thi chang co li do di ma noi la do may lam tron ca. Ban kiem tra tung chi tieu xem ban da nhap dung chua thoi

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Ðề: Bị chênh lệch 1 đồng khi nhập số liệu vào phần mềm thì làm thế nào?

Xem lại phần thuế bạn à. Vì mình thường cho nhân = công thức (*10%) nên phần đó hay bị cộng lệch nhất. Bạn thử xem

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ báo cáo tài chính Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading