Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cả nhà cho em hỏi BCTC nộp lên thống kê và skh gồm những mục nào ạ??

Hồ Quang Lân
· 04:49 01/04/2017
16:32:51 12/06/2021

Cả nhà cho em hỏi BCTC nộp lên thống kê và skh gồm những mục nào ạ?

18 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
Trần Đức Nghĩa
· 03:20 31/03/2017
03:20:04 31/03/2017
Mình mới nộp lên phòng thống kê đây. Bao gồm Bctc, qt thuế tndn, qt thuế tncn, thuyết minh bctc, bảng cân đối phát sinh, và mấy phiếu điều tra kinh tế mà bên phòng thông kê gửi
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Bùi Huy Quang
· 03:23 31/03/2017
03:23:29 31/03/2017
có phải nộp lên sở Kh ko Hà Võ?
13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Mắn  Dương
· 03:29 31/03/2017
03:29:34 31/03/2017
Nộp cả qtoan tndn, qtoan tncn nữa ạ?
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Ngô Việt Huy
· 05:43 31/03/2017
05:43:58 31/03/2017
Mình nghĩ là mình nộp dư cho khỏi đi lên đi xuống. Chứ mng nói chỉ có bctc, thuyết minh bctc và bảng cân đối phát sinh thôi
7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Dương Nam Hải
· 05:44 31/03/2017
05:44:30 31/03/2017
Mình thấy thông kê báo thì gửi chứ bên sở không thấy thông báo j hết nên mình không gửi
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hồi tố góp vốn tk 112 chuẩn mực kế toán khoản lỗ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm