Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
12

Cac ac lam giup e voi

ke toan hàng tồn khi theo PP ke khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo pp khấu tru,thuế suất, thuê Tndn phai nop la 25%.

Ngày 20/12/2010 dn bán lo hàng ( da xuất hoa don gtgt) giá bán chưa có thuế 15tr, gtgt 10%, dn thu tiền ngay, giá vốn hàng dc tính la 12tr

Dn ghi sổ kt nhu sau

No tk 157: 12tr

Co tk 156: 12tr

No tk 111: 16.500.000

Co tk 131: 16.500.000

Yeu cau

1 . Trường hợp trên hạch toán như thế nào la dung

2. Do dn hach toan sai nhu vay a/h chitieu nao tren bcđkt, bctc nhu the nao

12 hữu ích 0 bình luận 9.6k xem chia sẻ
16 trả lời 16
4
Kiểm toán nâng cao hả ban
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
Trường hợp 1: hạch toán đúng: 1 là:. Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111: 16,5tr;/ CÓ TK 511: 15tr; có TK 3331: 1,5tr. 2; Ghi nhận giá vốn. Nợ TK 632 /có TK 156: 12trđ
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
21
Trường hợp 2: Điều chỉnh ngược lại các bút toán.
21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
13
Bạn có thể tham khảo tại đây: Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán 1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau: a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh; c) Ghi bổ sung bằng cách lập “chứng từ ghi sổ bổ sung” và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ. 2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó. 3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót. 4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính: a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính; b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót; c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.
13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
7
như mình đang hoc thi trương hợp 2 se la. BCDKT: bên TS ( Tiên mat tăng 16,5 tr. 131 giam 33tr. 157 tăng 12 tr). Bên nguồn vốn giam 4,5 tr ( 3331 giảm 1,5 tr. 3334 giảm 0,75. 421 giam 2,25 tr) . BC kqua kd : DT giảm 15tr, GV giam 12tr, LN trc thue giam 3tr , chi phi thuê TNDN giam 0,75 tr. LNST giảm 2,25 tr
7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6
Trường hợp đã khoá sổ rồi
6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
2

Xin phép ad, cho phép mình chia sẻ thông tin này. Đây là thông tin rất hữu ích, đặc biệt là đã đến thời điểm làm BÁO CÁO TÀI CHÍNH rồi, vì vậy những vấn để thắc mắc liên quan đến lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH và loại bỏ những rủi ro về THUẾ sẽ được giải đáp một cách cặn cẽ, chính xác. Các bạn cố gắng thu xếp thời gian tham gia nhé.

Link đăng ký tham gia : https://docs.google.com/forms/d/1PJk8C7JIfIESoh6tZpCVjI49UfvLtDGKTMYepaOi0IQ/viewform?c=0&w=1

http://tanet.com.vn/hoi-thao-bao-cao-tai-chinh-2014/

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4
Đề nghị bạn viết đầy đủ dấu má cho mọi người dễ hiểu, chữ có chữ không mà hoa hết cả mắt.
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4
Cac a c tra loi cho e cau 2 voi ạ no a/h gi den bctc ạ
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
11
Huyen Ruby b đang hoc kiểm toán tài chính à ? Ảnh hưởng đến báo cáo tài chính là như trên mình nói ấy. Ảnh hưởng tới BCDDKT vs BCKQKD. Như mình đã học là vậy đó
11 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
14
Gvhb tăng làm loi nhuan gjảm
14 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20
Điều chỉnh 632, hàng tồn kho mới thuế là ok
20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
20

1,hạch toán sai hoàn toàn:phải ht lại:

N 111 16.5tr

C511 15tr

C3331 1.5tr

đồng thời ghi nhận giá vốn:

N632 12tr

C 156 12tr

2, ảnh hưởng trên BCTC( anh chỉ nói đến các chỉ tiêu trực tiếp còn gián tiếp tự ghi vào nhé)

BCDKT

a, chỉ tiêu HTK sai tăng 12tr

b, chỉ tiêu phải thu kh sai giảm 16.5 tr

c, ctieu thuế VAT phải nộp sai giảm 1.5tr ( phải trả phải nộp nhà nước)

d, ctieu loi nhuan chua pp sai giảm 3tr*( 1- thuế suất tndN)

BCKQHDKD

a, Doanh thu bán hàng hóa và cc dich vụ sai giảm 15r

b, Giá vốn hàng bán: giảm 15tr

c, lợi nhuận trc thuế giảm: 3tr

d, lợi nhuâ sau thuế giảm: 3tr*( 1- thuế suất tndN)

20 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
6
với TH này mình nghĩ nên xóa bút toán này đi và hạch toán lại là hợp lý nhất
6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4
A việt tiệp oi giúp e bài sau e đăng voi ạ
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
19
gửi a link a xem
19 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tk 156 vé xe khách công trình xây dựng chi phí vật liệu dự toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading