Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

a. Có 3 chính sách quản lý tài sản lưu động. Các chính sách này khác nhau ở chỗ quy mô tài

sản lưu động được duy trì theo phương pháp khác nhau để đạt được một mức doanh số nhất

định. Bạn hãy cho biết đó là các chính sách gì, vẽ biểu đồ minh hoạ, và nêu lợi ích/rủi ro của

từng chính sách?

b. Rất nhiều quyết định tài chính liên quan đến việc phân tích các dòng tiền không đều chứ

không phải dòng tiền cố định. Hãy lấy ví dụ dự án cụ thể và vẻ đường thời gian để giải thích

sự khác biệt giữa dòng tiền đều và không đều có ảnh hưởng giá trị tương lai của tiền trong

dự án đầu tư?

CÂU 2. PHẦN BÀI TẬP (3.0 điểm

0 hữu ích 0 bình luận 137 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài sản *dòng tiền *đường thời gian , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan