Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Các anh chị cho em hỏi là: 1 bộ hồ sơ đầy đủ trình cơ quan thuế liên quan đến Hoạch toán lỗ tỷ giá gồm những gì ạ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong trường hợp :

* Nhập khẩu và thanh toán phát sinh bằng ngoại tệ trong kỳ

* Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ pải trả có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

Em cảm ơn ạ.

7 hữu ích 0 bình luận 8.6k xem chia sẻ
21

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

– Tỉ giá làm căn cứ nhập kho là tỉ giá : khi hàng về kho là tỉ giá tại ngày mà Doanh nghiệp nhập kho hàng hóa

–Tỉ giá tính thuế: tỉ giá trên tờ khai chỉ để làm căn cứ tính thuế GTGT nhập khẩu, Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Thuế …

+ Thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm -Tại khoản 2.22, điểm 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014

---> Chi tiết:

– Tại điểm 1.5 khoản 1 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

– Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

21 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
17

em cảm ơn ạ

17 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
9

Ý em ở đây muốn hỏi là bộ hồ sơ hoàn chỉnh cung cấp khi thanh tra thuế hỏi ạ, E chỉ mới biết là cung cấp hơp đồng ngoại tệ tại thời điêm thanh toán ạ

9 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
18

mỗi lần bạn đánh giá ngoại tệ bạn căn cứ vào đâu

18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ React Native app Development Company social media app development company social media app D D D D D Flutter app development company , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan