Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

a,Giá trị của các cổ phần thường bằng với hiện giá của tất cả các khoản thu nhập cổ tức trong tương lai

b,Dự án loại trừ nhau có thể thực hiện cùng lúc với nhau

c,Lạm phát tăng làm giá trái phiếu tăng

d,Chi phí chìm phải được tính vào dòng tiền của dự án

e,Khi công ty bị phá sản, cổ đông thường là người cuối cùng hưởng giá trị còn lại của tài sản thanh lý

f,Khi so sánh các dự án với nhau, dự án nào có NPV lớn hơn thì hiệu quả hơn.

hepl me !!!! em cảm ơn nhiều ạ


0 hữu ích 0 bình luận 241 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ cổ phần chi phí lạm phát *dự án tài sản , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading