Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Các anh chị cho hỏi về Thỏa thuận thuế của các nước G7 như hình đính kèm với. Bọn em đang cãi nhau xem theo thỏa thuận này, Facebook, Google có fai đóng thuế ở Việt Nam không? Em thì cho rằng không thu được của FB, GG vì họ không đặt chi nhánh nào ở VN, nhưng một số người nói rằng không cần đặt VN vẫn thu được. Anh chị có kién thức về kế toán nghĩ sao về vấn đề này ạ

2 hữu ích 0 bình luận 5.0k xem chia sẻ
13

Hiện này đang chờ thông tư hướng dẫn nd 126. Để áp dụng đôi với các tổ chức như google, fb. Và hiện tại vẫn là bài toán kho của việt nam khi thu thuế của mấy ông này

13 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ luật doanh nghiệp hợp đồng xây dựng hợp đồng dịch vụ phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan