Các phương pháp tính giá thành sản phẩm ảnh hưởng thế nào doanh thu của doanh nghiệp ?


1
4
Nguyễn Chi Mai
4 năm trước

Các bác cho em hỏi, theo như trong KTTC, có 4 phương pháp tính giá thành xuất kho (thực tế đích danh, FIFO, LIFO và bình quân gia quyền).

Vậy các phương pháp tính này có ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp không?

Có thể hướng dẫn cụ thể giúp em với. Tks các bác nhiều lắm lắm.  

Hữu ích 1 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


2
Nguyễn Kiệt Võ
4 năm trước

Cái này gọi là phương pháp tính giá xuất kho chứ không phải giá thành xuất kho nhé bạn.

Tùy tình hình thực tế của DN để chọn phương pháp tính giá phù hợp.

Mỗi phương pháp tính thì sẽ có kết quả khác nhau do đó có ảnh hưởng đến doanh thu của DN, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn trừ trường hợp có biến động giá bất thường.  

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Nguyễn Cẩm Tú
4 năm trước

Giá thành ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp như việc cung cấp thông tin cho ban quản trị,

Nó không ảnh hưởng đến doanh thu bạn nhé.

Việc tính sai làm cho lợi nhuận không chính xác

Chào  

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung