cách kê khai thuế của Hóa đơn mua bảo hiểm xe ô tô trong trường hợp: Trên hóa đơn có cả loại bảo hiểm thuế suất 10% và 1 loại bảo hiểm không có thuế gtgt ?


3
5
Phan Diệu Vân
3 năm trước

Anh chị cho em hỏi về cách kê khai thuế của Hóa đơn mua bảo hiểm xe ô tô trong trường hợp: Trên hóa đơn có cả loại bảo hiểm thuế suất 10% và 1 loại bảo hiểm không có thuế gtgt ạ ?

Hữu ích 3 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Võ Nguyên Hùng
3 năm trước

Kê khai bình thường thôi e. Giá chưa thuế e kê khai cộng cả phần phí không thuế, còn thuế e kê vào cột thuế suất

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung