Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

tôi đã train và thay đổi các lớp layer trong model nhưng độ chính xác chỉ đạt 90%, làm sao để độ chính xác val_acc > 92%

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

cách tăng val_acc với tập dữ liệu IMDB trong nhận diện kí tự văn bản

0 hữu ích 0 bình luận 244 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ IMDB text classification cnn neural network , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading