3

Mọi người cho mình hỏi cách tính giá gốc từ giá đã có thuế VAT (10%) với.

Ai giúp thì tính luôn dùm mình là 10.800.000 khi chưa có VAT là bao nhiêu nhé ?

|
4

Giá chưa thuế= Giá đã có thuế/( 1+ Thuế suất). Tiền thuế= Giá chưa thuế * Thuế suất.

Bạn vận dụng công thức tổng quát mà làm nhé.

Ví dụ: Giá chưa thuế = 10.800.00/( 1+10%)= 9.818.182 tiền thuế= 9.818.182*10%= 981.818  

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.