Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

HELP — Mọi người cho em hỏi, với đề bài thế nào này làm sao để tính giá thanh phẩmUSD/ trên mỗi sản phẩm váy a? Công ty xuất khảu a


** RDAN *EXCHANGE RATE : USD1.00=VND21,120.00 1). FACTORY CHARGE : USD2.50/Y 2). PACKING CHARGE : USD0.03/Y 3). ESUI A). BUSAN : VND480,000-- 4). E/L CHARGE : VND30,000-- 5). CONTAINER FEE: VND350,000-- 6). INSURANCE : VND120,000-- 7). BAF : VND660,000/40FT 8). WAREHOUSE FEE : VND150,000/40FT 9). THC CHARGE : VND 60,000/40FT 10). DOCUMENT FEE : VND30,000 11). FREIGHT CHARGE A). VESSEL : USD2,800/40FT 12). MARGIN : 25%

0 hữu ích 0 bình luận 222 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Giá thành phẩm /1sp (vải dệt) , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading