Cách tính thuế và quyết toán thuế thế nào trong trường hợp này.


0
0
Duc Nguyen
11 tháng trước

   Chào mọi người, 

Mình có làm ở công ty A  được 2 năm, đến đầu tháng 7/2019 thì mình nghỉ việc và chuyển qua công ty B. Bây giờ mình mới nộp giấy tờ giảm trừ người phụ thuộc cho công ty B ( trước đó chưa nộp cho công ty A). Vậy mình sẽ ghi thời gian giảm trừ là lúc nào và nộp cho công ty B.

Do trong năm mình làm ở 2 công ty nên sẽ phải tự quyết toán thuế. Vậy thì mình sẽ phải quyết toán thuế thế nào ? Mình có phiếu lương hàng tháng ở công ty cũ để chứng mình đã khấu trừ số tiền nộp thuế tại công ty cũ. 

Thông tin thêm là : Mình giảm trừ phụ thuộc cho mẹ của mình. Do năm trước mình chưa biết nên giờ mới làm.

Thanks mọi người

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
trần phuong
10 tháng trước

 THời gian giảm trừ là khoảng thời gian bạn phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, bạn làm giảm trừ ở cty B thì quyết toán thuế tại cơ quan thuế của công ty B

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung