Cấn trừ công nợ giữa 2 công ty mua bán trao đổi hàng hóa với những hóa đơn trên 20triệu có được khấu trừ thuế không?


3
3
Vũ Lâm Nhi
3 năm trước

Cho mình hỏi : Nếu làm cấn trừ công nợ giữa 2 công ty mua bán trao đổi hàng hóa với những hóa đơn trên 20triệu( không thanh toán qua TK ngân hàng) liệu có được khấu trừ thuế không?

Hữu ích 3 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Dương Phượng Uyên
3 năm trước

2 công ty bù trừ công nợ vẫn được khấu trừ bình thường nếu trong hợp đồng của 2 bên có điều khoản thanh toán là: Bù trừ công nợ. Hợp đồng k có điều khoản đó thì bạn làm 1 biên bản đối trừ công nợ.

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung