Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
11

Có cách nào để làm cho RubyGems biết liệu có bản cập nhật nào không? Tôi thấy mình liên tục chạy sudo gem update- thường vài lần mỗi ngày.

Nếu tôi có thể chạy lệnh với một cờ như --dry-run, thì tôi có thể đánh giá xem các viên ngọc đã thay đổi có đáng kể để thêm hay không (và cũng chỉ chạy nó khi các bài kiểm tra trên dự án hiện tại của tôi có màu xanh lục).

Bất kỳ đề xuất?

11 hữu ích 1 bình luận 3.8k xem chia sẻ
19

Thử:

gem outdated

Nó sẽ hiển thị tất cả đá quý cần cập nhật (liệt kê cả phiên bản hiện tại và phiên bản mới nhất của bạn).

19 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ruby rubygems , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading