Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Đề: Hãy cho biết khi cập nhật dữ liệu là cập nhật dữ liệu từ tập tin nghiệp vụ vào tập tin chính hay cập nhật dữ liệu từ tập tin chính và tập tin nghiệp vụ. Khi cập nhật dữ liệu sẽ làm cho dữ liệu tham chiếu hay dữ liệu tổng hợp trên tập tin nào thay đổi. Giải thích và cho ví dụ minh họa?

Giúp e tl với ạ. Thank mọi người nhiều 😍😍

0 hữu ích 0 bình luận 198 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Giải thích và cho ví dụ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan