Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
18

Câu hỏi:

Mức chi trang phục như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Năm 2017, Công ty tôi có chủ trương chi trang phục cho cán bộ, công nhân là đối với công nhân thì đặt may trang phục, đối với cán bộ quản lý thì chi bằng tiền. Xin hỏi mức chi trang phục như thế nào để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trả lời:

Theo quy đinh tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với phần chi trang phục cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ như sau: Nếu chi bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá năm triệu đồng/người/năm; nếu chi bằng hiện vật thì theo thực tế phát sinh và phải có hóa đơn chứng từ.

Nguồn : TCT

18 hữu ích 0 bình luận 4.1k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tiện lợi hành nghề xúc tiến erp thuê nhà thầu , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan