Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

các bác giúp e bài này với ạ :((((

em cảm ơn ạChẵn với lẻChẵn với lẻ

0 hữu ích 0 bình luận 2.5k xem chia sẻ
0

ngôn ngữ gì đây ạ

mình ghi c++ nha

#include<iostream>

#include <string>


using namespace std;


int main() {

int size, dem(0);

cin >> size;

int* array = new int[size];


for (int index = 0; index < size; index++) {

cin >> array[index];

}


for (int a = 1; a <= size; a++) {

for (int index = 0; index < size; index++) {

int chan(0), le(0);

if (array[index] % 2 == 0) {

chan++;

}

else {

le++;

}

if (chan >= le) {

dem++;

}

}

}


cout << dem;


return 0;

}

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tks , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading