Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Tôi mới sử dụng Ionic / AngularJS. Tôi cần hiển thị Băng chuyền hình ảnh trong một chế độ xem, vì vậy tôi cần tải trong chế độ xem đó JS (carousel.js) tương ứng. Tôi không muốn đặt tệp js vào tệp index.html vì nó sẽ được tải ở tất cả các trang và tôi chỉ cần sử dụng nó trong một trang cụ thể.

Câu hỏi của tôi là Làm cách nào để tải JS này trong dạng xem cụ thể?

Cảm ơn trước

5 hữu ích 1 bình luận 827 xem chia sẻ
1

Thêm mã sau vào onLoad của trang mà bạn muốn tải tệp js

<template onLoad="onLoad()"></template>

function onLoad(){
    var script = document.createElement("script");
    script.src = "https://somejavascript file url";
    document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
}

nó sẽ được gọi khi trang hoặc mẫu cụ thể sẽ được tải.

Trân trọng.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ javascript jquery angularjs ionic , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading