Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
27

Tôi đã tìm thấy câu hỏi này và tôi gặp vấn đề gần như tương tự. Làm cách nào tôi có thể chỉ áp dụng alpha cho một bố cục tương đối và không áp dụng cho bố cục trẻ em? Bất cứ ai có thể giúp đỡ?

Tôi có một LinearLayout hình chữ nhật có một số lề, một số góc tròn và giá trị alpha là 0,3. Bên trong bố cục này, tôi có 4 bố cục khác nhau khi tôi hiển thị các hình ảnh khác nhau ở các vị trí khác nhau. Vấn đề của tôi là mặc dù bố cục chính là 0,3, tôi muốn con tôi hiển thị đầy đủ hoặc không bị ảnh hưởng bởi bố cục alpha của nó và tôi đang tự hỏi làm cách nào tôi có thể làm được điều đó? Tôi đã thử đặt alpha = 1 trên bố cục con nhưng nó không hoạt động. Đặt nó thành 0 mặc dù làm cho bố cục con biến mất, vì vậy có vẻ như tôi có thể giảm xuống dưới 0,3 nhưng không phải bất kỳ thứ gì trên cha mẹ. Đó là lỗi hay tôi làm sai? Cảm ơn bạn.

27 hữu ích 0 bình luận 37k xem chia sẻ
36

Thay vì đặt ảnh alphagốc, bạn có thể sử dụng FrameLayoutvà đặt ảnh nền trước rồi đặt ảnh của ảnh alphacon đó. Ví dụ

Thay vì sử dụng cái này

<LinearLayout 
    android:background="@drawable/background" 
    android:alpha="0.3" >
  <LinearLayout>
    <Button />
    <Button />
  </LinearLayout>   
</LinearLayout >

Sử dụng cái này

<FrameLayout>
  <ImageView
    android:background="@drawable/background" 
    android:alpha="0.3" />
  <LinearLayout>
    <Button />
    <Button />
  </LinearLayout>   
</FrameLayout>
36 hữu ích 2 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ android android-layout alpha-transparency , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading