Chi phí cho nhân viên học tiếng anh.


2
4
Võ Triều Thanh
4 năm trước

Do đòi hỏi của công việc thường xuyên phải tiếp xúc với chuyên gia nước ngòai. Nên cty có thê giáo viên ngọai ngữ tới giảng dạy. Xin cho hỏi phần chi phí đó có được khấu trừ thuế TNDN không ( Có hóa đơn của TT Anh Ngữ)

Xin cảm ơn các bạn trước

Hữu ích 2 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4 Trả lời


4
Bùi Lạc Phúc
4 năm trước

Theo mình thì khỏan chi phí trên không được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Cục thuế đã có công văn trả lời ngày 06/11/2006 về vấn đề này như sau:

Khoản chi đào tạo anh văn chuyên ngành cho nhân viên, cũng như đào tạo tin học bằng A, bằng B, đại học, thác sỹ, tiến sỹ để đạt được những bằng cấp cho các cá nhân của người lao động, không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN .

Cheers

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Võ Bảo Lộc
4 năm trước

Chi phí của bạn thuộc khoản chi đào tạo lao động theo chế độ quy định, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên được tính vào CP hợp lý (CP số 4 trong TT12 nếu có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Huỳnh Thùy Giang
4 năm trước

Theo mình khoản chi phí đào tạo này là hợp lệ vì đây là khoản chi phí không phải riêng đối với từng cá nhân học nào hết. Và do yêu cầu rất là chính đáng của công ty.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Đặng Thanh Lam
4 năm trước

Trường hợp này mình nghĩ là được. Tuy nhiên có lần mình đã thấy trả lời của cán bộ thuế về việc chi phí học các lớp quản lý, .. của giám đốc thì không được đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ khi quyết toán thuế TNDN. Do đó các bạn cẩn thận nha.

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung