Chi phi điện thoại có thể phân bổ sang 142 được không ?


2
6
Hồ Ngọc Oanh
4 năm trước

Anh chị cho em hỏi: Chi phi điện thoại em có thể phân bổ sang 142 được không ạ? Vì chi phí nhiều quá,lỗ mà doanh nghiệp đang muốn lãi một ít?

Hữu ích 2 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5

Tài khoản 142 theo thông tư 200 giờ không dùng nữa, chỉ dùng tài khoản 242 để phân bổ, muốn lãi hay lỗ có nhiều cách để bạn làm : Để dở dang, hoãn lại chưa phân bổ, chọn những chi phí phân bổ không phải chi phí quản lý để phân bổ vào 154 (dở dang) thay vì phân bổ vào 642 

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Trịnh Mỹ Yến
4 năm trước

 Chi phí điện thoại có thể của văn phòng (642) có thể là của đội sản xuất (627,154), có thể của đội kinh doanh bán hàng (641) ... bạn có thể thay đổi để phân bổ theo ý mình 

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung