Chi phí lãi vay phải trả


4
2
Phan Thiên Thảo
4 năm trước

Chào cả nhà!

Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả .

Tiện đây cho mình hỏi :

Chi phí lãi vay phải trả cho công ty của một PX SX mới thành lập sẽ được hạch toán như thế nào ? ( Nghĩa là : Lãi của số vốn được cấp ban đầu để mua sắm công cụ , dụng cụ SX và mua vật tư ) Bộ phận sx này hàng tháng chỉ phải lập báo cáo chi phí giá thành về công ty thôi .

Mọi người chỉ giúp, mình mới làm kế toán SX chưa hiểu lắm về cách tính giá thành nhất là các khoản phân bổ

Hữu ích 4 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


1
Lý Ðoan Trang
4 năm trước

Phần lãi vay này không liên quan đến khoản mục tính giá thành đâu, do đó bạn hạch toán vào TK 635 nhé.

Thân

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Đỗ Khắc Trung
4 năm trước

Thêm một cái nữa là hoạt động vay vốn này do công ty thực hiện do đó khoản chi phí lãi vay được thể hiện và hạch toán trên TK 635 của công ty nó không liên quan tới phân xưởng SX của bạn và không liên quan tới quá trình tính giá thành SX ở phân xưởng bạn, việc phân bổ công cụ dụng cụ khấu hao TSCĐ thì bạn mới cần phair quan tâm trong quá trình tính giá thành của SP phân xưởng nhé.

THân!

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung