Chi phí lương của giám đốc công ty TNN 1 thành viên?


3
4
Nguyễn Quang Hà
4 năm trước

Cho em hỏi, Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên, giám đốc là chủ công ty và trực tiếp tham gia điều hành. Hàng tháng công ty vẫn tính lương cho sếp 12 triệu? Cho em hỏi chi phí này có được coi là chi phí hợp lý không ạ?

Hữu ích 3 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Trịnh Việt Thương
4 năm trước

Xin phép trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo ý d, điểm 2.5, khoản 2, điều 6 của thông tư 78/2014 và ý d, điểm 2.6, khoản 2, điều 4 của thông tư 96/2015, các chi phí không được coi là chi phí hợp lý gồm:

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, chi phí lương của sếp bạn không được coi là chi phí hợp lý khi xác định chi phí để tính thuế TNDN

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung