Chi phí năm trước, năm sau mới có hóa đơn, khi quyết toán thuế bị xuất toán ?


3
7
Nguyễn Thùy Chi
4 năm trước

Chào cả nhà! Năm nay đơn vị em đang kiểm tra thuế, có vấn đề này các anh chị xem có cách nào giải trình không:

Năm 2007 vì không lấy được hoá đơn đầu vào, sang 2008 mới có hoá đơn

Tháng 12 Năm 2007 đã tạm nhập 5000l dầu và đưa vào chi phí cho máy xây dựng.

Hiện Đang kiểm tra thuế,

- Cán bộ thuế cho rằng 5000L dầu đó không được tính vào chi phí của năm 2007, phải xuất toán.

- Hoá đơn nhập dầu năm 2008 cũng không được khấu trừ thuế

Như vậy có đúng không các anh chị, có văn bản nào quy định về loại chi phí tạm nhập này không ?

Hữu ích 3 Yêu thích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5
Nguyễn Thanh Trúc
4 năm trước

Tạm nhập, tạm xuất thì bạn phải nhập lại trong niên độ kế toán.

Từ năm 2007 bạn tạm nhập đến năm 2008 mới nhận hoá đơn, thì bạn bị y/c xuất toán là phải rồi,

CP này ko hợp lý Cty bạn làm j đến nỗi mua 5000l dầu năm 2007 mà đến 2008 mới có HĐ,

Rõ ràng bên bạn làm sai rồi hay có gì khuất tất ở đây. HĐ nhập dầu năm 2008 đc khấu trừ nếu còn thời hạn quy định. 

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Nguyễn Thiện Minh
4 năm trước

Bạn phải hiểu rằng khi Qtoán thuế, Người ta tính:

Thu nhập chịu thuế = Thực thu - Thực chi

Thực thu = Hóa đơn bán ra + các khoản Dthu ko hoặc chưa xuất hóa đơn

Thực chi = Các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ & đã có đủ hóa đơn ctừ

Như vậy chi phí nhập dầu 2007 chưa có Hđơn đầu vào sẽ bị xuất toán khỏi chi phí để XĐ TN chịu thuế năm 2007.

Nhưng 2008, mới có HĐ đầu vào thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT năm 2008 & cuối năm 2008 được tính gtrị Hđ này vào chi phí để XĐ TN chịu thuế 2008.  

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung