Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Các anh chi ơi cho em hỏi

Em làm trong Công ty dịch vụ vận tải vậy chi phí xăng dầu, lương của lái xe, chi phí phụ tùng cho vào TK 621, TK 622, TK 6273 từ 3 tài khoản 621, 622, 6273 để tính vào giá vốn hàng bán đúng không ạ?

Còn chi phí văn phòng phẩm, chi phí cước điện thoại, chi phí nước uống, đăng quảng cáo thì cho vào TK 642 đúng không ạ ?  

2 hữu ích 0 bình luận 1.5k xem chia sẻ
4

Xăng dầu thì 621

Lương tài xế 622

Lương CNV ở PX, đội xe thì 6271

Chi phí phụ tùng để sửa chữa xe thì đưa vào 6272

Chi phí sử dụng bàn ghế, máy vi tính ở PX, đội xe thì đưa vào 6273

Trích khấu hao TSCĐ dùng ở PX, đội xe thì đưa vào 6274

Chi phí điện thoại, nước uống ở PX, đội xe thì vào 6277

Chi phí khác dùng cho PX, đội xe thì vào 6278

Tất cả tập hợp lại để tính giá thành

Thân !

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Công ty bạn làm theo quyết định 15 hay 48?

Theo quyết định 48 thì không làm như vậy !  

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí chi phí quản lý doanh nghiệp dịch vụ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading